Contact With Us

  • Address
  • Shanghai Xiangsheng Industries Co., Ltd. No. 888 Feima Road, LiujiaXiang Taicang, Jiangsu. 215433

  • Phone
  • +86 21 51619386